Malmö Konstmuseums Vänner

är en fortsättning på Malmö Musei Vänner som bildades 1925 för att stödja museets verksamhet och inköpa värdefulla föremål som gåvor till Malmö Museum. 

2005 skildes Konstmuseets från museiförvaltningen och i samband härmed ombildades vänföreningen till Malmö Konstmuseums Vänner.

2015, i november tog en ny styrelse över som ser andra skäl att verka.

Mycket har hänt sedan start för snart 100 år. Malmö Museum har berikats med så många föremål att merparten knappast kan visas. Under de senaste decennierna har inköpen från vänföreningen koncentrerats till konstföremål att införlivas Konstmuseets samlingar. Därtill har donationer gett möjlighet till värdefulla inköp varje år.

Malmö Konstmuseum är inte i första hand betjänt av att få nya föremål. Det har så många värdefulla konstföremål i sin ägo, tyvärr magasinerade, varav endast 0,1% kan visas i det galleri som fungerat sedan 1937.

Konstmuseet är väl värt en egen byggnad. Denna fråga har varit på den politiska agendan sedan 80-talet, men aldrig blivit mer än ”prat”, samt ett otal utredningar.

Turistmagnet

Ett Konstmuseum fungerar som en turistmagnet. Runt om i världen bekräftas hur mycket just konstmuseer betyder för besöksnäring och hur mycket ett rikt och lättillgängligt kulturliv inverkar på näringslivets intresse för etablering.

Styrelsen fortsätter att uppmana medlemmarna att verka som ambassadörer. Och vi fortsätter att skapa aktiviteter för medlemmarna tillsammans med Konstmuseet och på egna initiativ.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

För 200 kr i årsavgift blir du medlem och deltagare i vårt viktiga värv.

För 200 kr i årsavgift får du inbjudan till specialvisningar av utställningarna.

För 200 kr i årsavgift får du fri entré till Malmö Museers / Malmö Konstmuseums samtliga byggnader

För 200 kr i årsavgift får du köpa trycksaker Konstmuseet producerat till rabatterat pris.

För 200 kr i årsavgift får du inbjudan till föreläsningar och specialdesignade resor.

Sätt in beloppet på pg 38162-4 och du får ett vackert medlemskort som bekräftelse på att du ingår i vår exklusiva skara. 2023 får du dessutom boken ”HEM” som vängåva, att hämta vid någon av våra aktiviteter fram till och med årsmötet.

Kan du motstå allt detta för endast 200 kr i årsavgift?

Följ oss på Facebook - Vi som vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö. 


Aktuella aktiviteter

Onsdag 12 april, kl 19.

Författarsamtal på Malmö stadsbibliotek.

Vi lyssna till den lettiska författaren Nora Ikstena i samtal med Rakel Chukri på Malmö Stadsbiblioteks Författarscen. Det är ett fint samarbete med Konstmuseet med anledning av den Lettiska Samlingen och Nora Ikstenas första besök i Sverige.
Ingen föranmälan, men kom i god tid för att få plats.

Torsdag 20 april, kl 17-18.

Föreläsning - Konstverken som chockerar, upprör och förvånar.

Vi bjuder in till en konstföreläsning. Peter Andrén, styrelseledamot och chefsintendent för Stockholms Auktionsverk i Skåne berättar om konstverken som nu ger eko.
Gratis för medlemmar. Ej medlem betalar 100 kr i entré. Anmäl dig senast den 10 april till
Inger Olsson, ing.olsson1@gmail.com

Torsdag 25 maj, kl 17.30

Årsmöte i Skovgaardsalen

Årsmötet inleds med en presentation av hur vårt nya kulturkommunalråd Janne Grönlund ser på framtiden för Konstmuseet och övrig kultur i Malmö.
För årsmötet följer vi dagordningen i stadgarna.
Verksamhetsberättelse för 2022, Balans- och Resultat-räkning delas ut vid årsmötet.
Vill du bidra med tid, erfarenhet och tjänster i styrelsen, hör av dig till ordförande Kaeth Gardestedt, 0705949259 eller kaeth@soleka.se.
VÄLKOMNA!

Styrelse 2023.

Kaeth Gardestedt, ordförande, kaeth@soleka.se. Tel 070-5949259

Jerry Bengtsson, vice ordförande, jerry@reklamhistoria.se. Tel 070-316 74 50

Roland Assarsson, kassör, roland.assarsson@gmail.com. Tel 070-456 11 71

Peter Andrén, peter.andren1@icloud.com. Tel 070-820 76 80

Agneta Hahne, agneta@aha-ab.se. Tel 070-813 27 20

Inger Olsson, ing.olsson1@gmail.com. Tel 073-157 69 99

Adjungerad, Marcus Pompeius, repr Konstmuseet, marcus.pompeius@malmo.se.      Tel 073-435 16 33

Revisor, Cornelia Röjner, cornelia.rojner@telia.se. Tel 070-513 76 91

Postadress: Malmö Konstmuseums Vänner c/o Malmö Konstmuseum, 205 85 Malmö

Namn E-post Meddelande Skicka in