Malmö Konstmuseums Vänner

är en fortsättning på Malmö Musei Vänner som bildades 1925 för att stödja museets verksamhet och inköpa värdefulla föremål som gåvor till Malmö Museum. 

2005 skildes Konstmuseets från museiförvaltningen och i samband härmed ombildades vänföreningen till Malmö Konstmuseums Vänner.

2015, i november tog en ny styrelse över som ser andra skäl att verka.

Mycket har hänt sedan start för snart 100 år. Malmö Museum har berikats med så många föremål att merparten knappast kan visas. Under de senaste decennierna har inköpen från vänföreningen koncentrerats till konstföremål att införlivas Konstmuseets samlingar. Därtill har donationer gett möjlighet till värdefulla inköp varje år.

Malmö Konstmuseum är inte i första hand betjänt av att få nya föremål. Det har så många värdefulla konstföremål i sin ägo, tyvärr magasinerade, varav endast 0,1% kan visas i det galleri som fungerat sedan 1937.

Konstmuseet är väl värt en egen byggnad. Denna fråga har varit på den politiska agendan sedan 80-talet, men aldrig blivit mer än ”prat”, samt ett otal utredningar.


Bild: Isaac Grünewald. Dans på Saltsjöbaden. Olja,1917.

Turistmagnet

Ett Konstmuseum fungerar som en turistmagnet. Runt om i världen bekräftas hur mycket just konstmuseer betyder för besöksnäring och hur mycket ett rikt och lättillgängligt kulturliv inverkar på näringslivets intresse för etablering.

Styrelsen fortsätter att uppmana medlemmarna att verka som ambassadörer. Och vi fortsätter att skapa aktiviteter för medlemmarna tillsammans med Konstmuseet och på egna initiativ.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

För 200 kr i årsavgift blir du medlem och deltagare i vårt viktiga värv.

För 200 kr i årsavgift får du inbjudan till specialvisningar av utställningarna.

För 200 kr i årsavgift får du fri entré till Malmö Museers / Malmö Konstmuseums samtliga byggnader

För 200 kr i årsavgift får du köpa trycksaker Konstmuseet producerat till rabatterat pris.

För 200 kr i årsavgift får du inbjudan till föreläsningar och specialdesignade resor.

Sätt in beloppet på pg 38162-4 och du får ett vackert medlemskort som bekräftelse på att du ingår i vår exklusiva skara. 2023 får du dessutom boken ”HEM” som vängåva, att hämta vid någon av våra aktiviteter fram till och med årsmötet.

Kan du motstå allt detta för endast 200 kr i årsavgift?

Följ oss på Facebook - Vi som vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö. 


Bild: Carl Larsson. Efter balen. Akvarell, 1908.

Aktuella aktiviteter

Malmö Konstmuseum, 6 maj-1 oktober.

Tal R & Mamma Andersson - Runtom Hill.

Två av Nordens viktigaste samtidskonstnärer visar nya verk inspirerade av Carl Fredrik Hill. En utställning som lockade så många till vernissagen att det var svårt att betrakta konstverken.
Till utställningen har konstnärerna tagit utgångspunkt i Hills säregna motivvärld och förvandlat den till sin egen unika stil.
Utöver de helt nya målningarna och verken på papper av Tal R och Mamma Andersson, bjuder utställningen på ett flertal av Hills sjukdomsteckningar, ur Malmö Konstmuseums digra samling, noga utvalda av de två konstnärerna.
Utställningen invigdes med tal och presentationer av Tal R och Mamma Andersson, samt konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg.

Fram till den 1 oktober har du möjlighet att besöka utställningen

Mer om Malmö Konstmuseums Hill-samling
Malmö Konstmuseum har världens största samling av verk av Carl Fredrik Hill. I samlingen ingår 25 målningar, de flesta olja på duk, och över 2600 teckningar. I utställningen Tal R och Mamma Andersson – Runtom Hill visas delar av Hills sjukdomsteckningar. Teckningarna är helt unika och har varit en inspiration för många av nutidens konstnärer. Också i utställningen Samlingen visas flera av Hills verk.

Malmö Konstmuseum, 16 juni – 24 september 2023

Maria Norrman - Barbro och Holger Bäckströms stipendium 2023 
Jane Avril Blandade medier 2004 - pågående.

I trapphallen på Malmö konstmuseum visas delar av Maria Norrmans konstprojekt Jane Avril.
Projektet handlar om hennes relation till den franska dansaren Jane Avril (1868-1943) som var modell och vän till konstnären Toulouse-Lautrec. Jane Avril var en fransk dansare som var känd i sin tid för sin uttrycksfulla danskonst. 2003 var Norrman 16 år och såg bilder och fotografier av Jane Avril för första gången. Hon kände sig kopplad till Avrils personlighet och uttryck, och har sedan dess skapat olika konstverk där hon på olika sätt närmar sig Jane Avril och hennes tidsperiod.

Malmö Konstmuseum, 27/9, 18/10, 9/11 och 7/12. kl 13.30-15.30

Shared Reading

Välkommen till våra Shared Reading-träffar där vi tillsammans läser och diskuterar texter som kopplar an till konstmuseets utställningar.

Shared reading, eller delad läsning, är en metod för högläsning och samtal om litteratur i grupp. De två första läsningarna görs i samband med utställningen Tal R & Mamma Andersson – Runtom Hill, de två sista rör sig kring tematiken i utställningen Happily ever after.

Tillsammans läser vi kortare texter - noveller eller dikter - och gör pauser för tankar diskussioner och frågeställningar. Du behöver inte förbereda dig eller läsa något i förväg.

Träffarna leds av läsledare från Malmö Stadsbibliotek. Du väljer själv om du vill vara med på de två första träffarna eller de två sista – eller samtliga! Alla är välkomna oavsett läsvana.

Vi bjuder på kaffe/te och valfri kaka på restaurang Wega i pausen.

Shared reading-träffar 

Tal R & Mamma Andersson – Runtom Hill
Onsdag 27/9 Läsledare: Martina Åkerman och Charlotte Högström
Onsdag 18/10 Läsledare: Anni Söderlind och Gunilla Pettersson

Happily ever after
Torsdag 9/11 Läsledare: Kajsa Wictorin och Martina Åkerman
Torsdag 7/12 Läsledare: Anni Söderlind och Birgitta Lindberg

Plats: Konstgalleriet, våning tre på Malmö konstmuseum. Ett undantag är tillfället den 18/10 som är i Skovgaardsalen.

Föranmälan krävs, anmäl dig genom att maila till Ellen Arvidsson: ellen.arvidsson@malmo.se Glöm inte berätta vilka lästillfällen du vill medverka på.

Programmet anordnas i samarbete med Malmö stadsbibliotek.

Styrelse 2023.

Kaeth Gardestedt, ordförande, kaeth@soleka.se. Tel 070-5949259

Jerry Bengtsson, vice ordförande, jerry@reklamhistoria.se. Tel 070-316 74 50

Roland Assarsson, kassör, roland.assarsson@gmail.com. Tel 070-456 11 71

Greger Ahnlund, greger.ahnlund@ownit.nu. Tel 070-588 94 82

Peter Andrén, peter.andren1@icloud.com. Tel 070-820 76 80

Agneta Hahne, agneta@aha-ab.se. Tel 070-813 27 20

Inger Olsson, ing.olsson1@gmail.com. Tel 073-157 69 99

Adjungerad, Marcus Pompeius, repr Konstmuseet, marcus.pompeius@malmo.se.      Tel 073-435 16 33

Revisor, Cornelia Röjner, cornelia.rojner@telia.se. Tel 070-513 76 91

Postadress: Malmö Konstmuseums Vänner c/o Malmö Konstmuseum, 205 85 Malmö

Namn E-post Meddelande Skicka in