Malmö Konstmuseums Vänner

Malmö Konstmuseum är väl värt en egen byggnad. Denna fråga har varit på den politiska agendan sedan 80-talet, men aldrig blivit mer än ”prat”, samt ett otal utredningar.

Detta vill vi vara med och påverka. Därför är det viktigt att vi blir många som driver frågan och får politikerna att inse den stora turistmagnet ett konstmuseum är och vilken viktig del vårt konstarv är i kulturlivet för malmöbornas välbefinnande.

Malmö Konstmuseum är inte i första hand betjänt av att få nya föremål. Det har så många värdefulla konstföremål i sin ägo, tyvärr magasinerade, att endast 0,1% kan visas i det galleri som fungerat sedan 1937. Men givetvis behöver samlingen kompletteras och uppdateras med nya konstverk.

Bild: Isaac Grünewald. Dans på Saltsjöbaden. Olja,1917.

Turistmagnet

Ett Konstmuseum fungerar som en turistmagnet. Runt om i världen bekräftas hur mycket just konstmuseer betyder för besöksnäring och hur mycket ett rikt och lättillgängligt kulturliv inverkar på näringslivets intresse för etablering.

Styrelsen fortsätter att uppmana medlemmarna att verka som ambassadörer. Och vi fortsätter att skapa aktiviteter för medlemmarna tillsammans med Konstmuseet och på egna initiativ.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Från 2024 är årsavgiften 250 kr. Betala denna och du blir medlem och deltagare i vårt viktiga värv. Årsavgift betald från oktober gäller hela nästkommande år.

För 250 kr i årsavgift får du inbjudan till specialvisningar av utställningarna.

För 250 kr i årsavgift får du fri entré till Malmö Museers / Malmö Konstmuseums samtliga byggnader

För 250 kr i årsavgift får du köpa trycksaker Konstmuseet producerat till rabatterat pris.

För 250 kr i årsavgift får du medlemsbrev som berättar om allt intressant som du kan ta del av.

Sätt in beloppet på pg 38162-4 och du får ett vackert medlemskort som bekräftelse på att du ingår i vår exklusiva skara..

Kan du motstå allt detta för endast 250 kr i årsavgift?

Följ oss på Facebook - Vi som vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö. 


Bild: Carl Larsson. Efter balen. Akvarell, 1908.

Aktuella aktiviteter

Bild: Herman Österlund Bokskogsinteriör, 1894.

Malmö Konstmuseum, 17 maj 2024 

EXKLUSIV INBJUDAN TILL MEDLEMMARNA

Välkomna fredagen den 17 maj kl 17.00 då curatorerna Julia Björnberg och Anna Johansson bjuder oss medlemmar på specialvisning av Gränstrakt.

Kl 18.30 hälsar Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum, och Ýrr Jónasdóttir, chef för Ystads konstmuseum välkommen.
Utställningen invigs därefter av Anna Lyrevik, chef för Region Skånes kulturförvaltning. Curatorerna Julia Björnberg, Anna Johansson och Ellen Klintenberg introducerar utställningen.

GRÄNSTRAKT är namnet på den nya utställningen vilken utgår från Malmö Konstmuseums och Ystads konstmuseums omfattande samlingar av skånska landskapsmålningar från perioden 1850–1950. På båda museerna visas äldre måleri i dialog med samtida verk.
Gränstrakt är en sammanhängande utställning delad på två konstmuseer!På Malmö Konstmuseum fokuserar utställningen på åren mellan 1850 och 1915, då urbaniseringen och industrialiseringen tar fart i Sverige och allt fler lämnar landsbygden för ett liv i de växande städerna. Ca 30 konstnärer är representerade.
På Ystads konstmuseum gör Gränstrakt nedslag i 1900-talets första hälft genom fem landskapsmålare som är väl representerade i samlingarna. Här möter deras målningar samtida verk som undersöker frågor om plats och identitet.Allmän vernissage är det i Malmö fredagen den 17 maj kl 18-20 och på Ystad Konstmuseum lördagen den 18 maj kl 12-16

Anmäl dig till specialvisningen senast den 13 maj genom att klicka här.
Extra bonus: Medlemskortet gäller även för entré till Gränstrakt på Ystads Konstmuseum.

Varmt välkomna önskar Konstmuseet och Vänföreningen genom
Kaeth Gardestedt
ordf vänföreningen


Bild: Nils Dardel, Porträtt av Fru Gio Jungstedt, 1925.

Malmö Konstmuseum, Introduktionsvisningar tisdag-fredag klockan 14.00. Längre visningar söndagar klockan 14.00

Visning av Samlingen.

Välkommen att följa med på en visning i konstmuseets utställning Samlingen. Välj mellan en kortare introduktion eller en längre visning. 

Följ med på en visning i konstmuseets samling där vi får följa hur måleri, grafik, skulptur, konsthantverk, möbler och textil förändras med tiden och sin omvärld. Och så tittar vi närmare på hur flera banbrytande uttryck och stilar vuxit fram.

Konstmuseets samling på runt 40 000 verk tillhör en av landets största, i utställningen Samlingen visas ett urval av dessa.

Visningarna ingår i biljettpriset, inget förbokning krävs.

Rapport från årsmötet 2024

Det var ovanligt få medlemmar som hörsammat kallelsen till föreningens årsmöte den 21 mars i år. Och det var synd för utöver årsmötesförhandlingarna bjöds på ett mycket intressant och stimulerande program.

Det inleddes av Konstmuseets chef, Kirse Junge-Stevnsborg, som berättade om kommande utställningar och övriga aktiviteter på museet framöver.  Därpå presenterade sig Malmös nytillträdda kulturchef, Annika Cedhagen. Hon berättade om sin tidigare karriär med långvarig erfarenhet från kulturområdet, bl.a. som kulturchef i andra kommuner. Hon beskrev också vad som speciellt lockat henne till Malmö och de goda förutsättningar hon ser för ett rikt och varierat kulturliv i vår stad. Utifrån tidigare erfarenheter underströk hon hur betydelsefull en aktiv vänförening är som pådrivare och understödjare av gemensamma mål, som i Malmös fall att tillskapa ett nytt Konstmuseum. Hon upplevde förutsättningarna i Malmö som goda med gott samarbetsklimat  med ledande  politiker  och såg fram mot fortsatta kontakter med Konstmuseet och Vänföreningen.

Efter årsmötesförhandlingarna äntrade Kirse scenen på nytt tillsammans med Marcus Pompeius. De berättade då om Konstmuseets inköp av ny konst under det gångna året. Museet har en generös inköpsbudget och man visade nu på storskärm upp den senaste tidens nyförvärv. Man hade bl.a. köpt in ett betydande antal verk av tidigare inte så uppmärksammade kvinnliga konstnärer, flertalet från första hälften av 1900-talet. Kirse och Marcus kåserade om deras liv och verksamhet. Vi kommer småningom få se verken på kommande utställningar.  Ett annat område, där man utökat samlingarna handlade om mer modern konst och speciellt skulpturer i stort format, vissa är redan visade på museet.

Alla vi som var där upplevde att vi varit med om en väldigt trevlig kväll, som gav stimulans till det fortsatta arbetet i föreningen.

Vill också passa på att berätta att en informationsbroschyr i behändigt format, som redogör för allt man får tillgång till som medlem nu uppdaterats och färdigställts. Tag med en bunt vid nästa tillfälle och dela ut till vänner och bekanta, som kan tänkas vara intresserade av att bli medlemmar!

Nu önskar jag och övriga i styrelsen er alla en glad påsk och på återseende!

Greger Ahnlund, sekreterare

Vid årsmötet valdes följande styrelse för ett år. Nedan enligt konstitution efter årsmötet

Ordförande Kaeth Gardestedt
vice ordförande Jerry Bengtsson
Skattmästare Cornelia Björklund-Röjnert

Sekreterare Greger Ahnlund
Övriga ledamöter:
Roland Assarsson, Mia Borstrand, Natalie Fresia, Agneta Hahne, Inger Olsson
Adjungerad: Marcus Pompeius, Malmö KonstmuseumStyrelse 2023.

Kaeth Gardestedt, ordförande, kaeth@soleka.se. Tel 070-5949259

Jerry Bengtsson, vice ordförande, jerry@reklamhistoria.se. Tel 070-316 74 50

Roland Assarsson, kassör, roland.assarsson@gmail.com. Tel 070-456 11 71

Greger Ahnlund, greger.ahnlund@ownit.nu. Tel 070-588 94 82

Peter Andrén, peter.andren1@icloud.com. Tel 070-820 76 80

Agneta Hahne, agneta@aha-ab.se. Tel 070-813 27 20

Inger Olsson, ing.olsson1@gmail.com. Tel 073-157 69 99

Adjungerad, Marcus Pompeius, repr Konstmuseet, marcus.pompeius@malmo.se.      Tel 073-435 16 33

Revisor, Cornelia Röjner, cornelia.rojner@telia.se. Tel 070-513 76 91

Postadress: Malmö Konstmuseums Vänner c/o Malmö Konstmuseum, 205 85 Malmö

Namn E-post Meddelande Skicka in