Vankvall_succe554x314

Vänkvällen blev en succé

Vänkvällen den 8 mars blev en succé. 101 (!) personer, inklusive personalen, stod för det positiva sorlet kring Agnetas dryckesservering i trapphallen. Antalet vet vi eftersom Christin och Jerry hälsade alla välkomna vid ingången och bockade av på namnlistor.

TACK Cecilia, Anders, Anna och Julia som stod för introduktion och information kring utställningen ”Ropen skalla – konsten åt alla”.  På plats fanns några av de konstnärer som var representerade med verk och de berättade gärna från tiden som var.

Vi ser fram emot fler sådana träffar.

Konstresa 554x314

Dags för ny konstresa – den 27 april

  Karen Blixen – Eye Attack & Illumination – Vilhelm Hammershøj

Vi startar från p-platsen bakom Operan kl 08.30 och återvänder dit ca tio timmar senare. Första stopp blir Karen Blixen-museet. Efter förmiddagsfika besöker vi Karen Blixens privata hem där tiden stått stilla sedan hon bodde här. I ett rum kan vi betrakta hennes afrikanska porträttmålningar och kolteckningar från hennes tid som elev på Konstakademin.

. . .

Välkommen till en Vän-kväll med Konstmuseets personal!

ROPEN SKALLA – KONSTEN ÅT ALLA 

Så heter Malmö Konstmuseums utställning som nyligen öppnades.

Det skulle också kunna vara en rubrik för vad vi i vänföreningens nya styrelse vill arbeta för.

Popkonst, diskbänksrealism, grafik, optiska illusioner och feministisk textilkonst blandas när verk ur konstmuseets egen samling från 1960- och 70-talen ställs ut. En utställning med konst som väcker minnen hos flertalet av oss som ”var med då”.

. . .

Med nya positiva insatser.

Vårt extra årsmöte inleddes med att Konstmuseets chef Cecilia Widenheim visade seriekonstutställningen och berättade om barnaktiviteterna.

Vid årsmötet valdes tio entusiastiska konstintresserade personer till ny styrelse: Kaeth Gardestedt, ordf., Jerry Bengtsson, vice ordf., Eva Nord, skattmästare, Anders Winther, sekreterare, samt som aktiva ledamöter Thomas Antoni, Christin Boris-Möller, Agneta Hahne, Bodil Schrewelius, Mattias Tönnheim och Thomas Wallner. Till revisor valdes Cornelia Röjner. Cecilia Widenheim är adjungerad till styrelsen.

. . .