TextilaU

16 juni förhandsvisning och vernissage på Konstmuseet

Utställningen ”Textila undertexter” har vernissage kl 18-20 fredagen den 16 juni.
Välkommen till en vändrink på takterassen mellan kl 17-18. Då får du möjlighet att förhandstitta på utställningen samt mingla med de konstnärer och museets personal som kommer att vara närvarande.

Läs mer
P1020274AR

Välbesökt årsmöte.

Årsmötet med Malmö Konstmuseums Vänner besöktes av ett 50-tal medlemmar. Här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokollet.

Årsmöte02

Ny styrelse är Jerry Bengtsson, Kaeth Gardestedt, Agneta Hahne, Sally Sandgren, Bodil Schrewelius, Carl-Olov Rindstål och  Anders Winther med Konstmueets chef Cecilia Widenheim som adjungerad och Marcus Pompeius som sambandsperson till museet.
Efter att styrelsens årsberättelse gåtts igenom och styrelsen fått ansvarsfrihet framförde Pelle Svensson, tidigare kulturnämndsordförande, en eloge till dem som sett till att föreningen fortsätter verka.
Ordföranden tackade de som på olika sätt medverkat under nya styrelsens tid och framför allt framfördes tack till Cecilia och Marcus för positivt samarbete. Efter årsmötet besökte vi vernissagen ”Museet”.

Årsmöte03

Pdf på årsberättelse

Välkommen till Årsmöte 24 mars kl 16

Som vi tidigare meddelat äger Årsmötet rum fredagen den 24 mars och alla medlemmar hälsas välkomna. Rösträtt har ni som betalt årsavgift 2016.

Årsmötet hålls i Auditoriet, Tekniska museet.

Efter årsmötet deltar vi i vernissagen av en ny utställning på Konstmuseet.

FÖREDRAGNINGSLISTA:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Utseende av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
 5. Föredragning av styrelsens berättelse
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Fråga om godkännande av styrelsen berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisor och suppleant
 11. Fastställande av årsavgift för 2018
 12. Övrigt
 13. Avslutande

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner

Kaeth Gardestedt,  ordförande

EN PÅMINNELSE I ALL VÄLMENING:

Om du inte betalt årsavgift, vänligen gör det snarast. 100 kr/person till pg 38162-4

Den 15 april stryks de som ej betalt från adresslistorna.

Skillnad mot 2016 är att vi i år inte har fri entré till alla museer utan endast när ni blir inbjudna av Konstmuseet/ Vänföreningen. Förslag ändrad årsavgift 2018 = återgång till fria entréer.

P1020274

Konstrastrikt danmarksresa

Den 27 april bjöd på aprilväder. Ömsom stilla regn eller ösregn med blåst, ömsom solsken. I bussen idel glada miner och trevliga resenärer. Louisiana bjöd på två stora utställningar … eller tre… kanske fyra. Det beror på hur man räknar.

EYE ATTACK attackerade både ögon och sinne. Konstnärerna ville, då rörelsen uppstod på 1960-talet, att vi skulle känna in konsten, inte analysera motiven. Utställningen bestod totalt av ett hundratal verk, fördelade på Op Art där många verk fick ögat att se böljande, buktande, snurrande mönster trots att duken var alldeles plan. Perception, hur våra hjärnor bearbetar form, färg, volym och avstånd, engagerade konstnärerna, som arbetade med geometriska mönster, vitt, svart-vitt och färg.

Bridget Riley engelskan som var en av rörelsens få kvinnor och samtidigt en centralgestalt, och ungerske Victor Vasarely, Op Artens ”far”, fanns rikligt representerade.

Kinetisk konst, dvs en kombination av målning och skulptur som ändrar karaktär när vi rör oss framför verken, medn även roterande målningar och skulpturer i rörelse. En avdelning som det tog tid att utforska med verk av bl a Jesús Rafael Soto och Carlos Cruz-Diez.

Illumination och Fire under the snow visar ett urval, totalt 96, av nyinköpta och donerade verk. Filmer, installationer, skulpturer, målningar, foton, från intima verk till gigantiska dukar och kompletta installationer som fyller ett helt rum. Vi mötte verk av Andreas Gursky, Franz West, Cindy Sherman, Rineke Dijkstra
En paus i restaurangen med sin utsikt över park och vatten kändes välbehövlig för att smälta intrycken.

KAREN BLIXENs hem blev ett något lugnande men intressant andra besök på resan. God guide gav introduktion och sedan besökte vi de olika rummen, i princip orörda men nu med speciellt rum med Karen Blixens målningar. Mitt Afrika har många sett, men vet ni att hon nominerats till Nobelpriset i litteratur? I vänkretsen var Karen Blixen känd som en oförtröttlig sagoberättare.

Vilhelm Hammershøi-utställningen på Ordrupgaard avrundade resan. Hammershøi är idag Danmarks internationellt mest uppmärksammade konstnär med ett rekordpris förra året på närmre 25 miljoner kronor. Han är känd som ”de stille stuers maler” och de mest kända motiven är från hemmet, vilka också dominerar utställningen.

På Ordrupgaard finns en imponerande samling franska impressionister liksom många verk från den danska ”guldåldern”. Arkitektoniskt är museet också intressant med tillbyggnad av Zaha Hadid och Finn Juhls hus.

Hammershøi har inspirerat bl a malmökonstnärerna Ola Billgren och Curt Fors – den senare hade en samutställning med Hammershøis målningar 1975.

Efter fullmatade, innehållsrika tio timmar återvände bussen till Malmö.

Nästa konstutflykt blir den 7 september till Nordsjälland.


 

Vankvall_succe554x314

Vänkvällen blev en succé

Vänkvällen den 8 mars blev en succé. 101 (!) personer, inklusive personalen, stod för det positiva sorlet kring Agnetas dryckesservering i trapphallen. Antalet vet vi eftersom Christin och Jerry hälsade alla välkomna vid ingången och bockade av på namnlistor.

TACK Cecilia, Anders, Anna och Julia som stod för introduktion och information kring utställningen ”Ropen skalla – konsten åt alla”.  På plats fanns några av de konstnärer som var representerade med verk och de berättade gärna från tiden som var.

Vi ser fram emot fler sådana träffar.

Konstresa 554x314

Dags för ny konstresa – den 27 april

  Karen Blixen – Eye Attack & Illumination – Vilhelm Hammershøj

Vi startar från p-platsen bakom Operan kl 08.30 och återvänder dit ca tio timmar senare. Första stopp blir Karen Blixen-museet. Efter förmiddagsfika besöker vi Karen Blixens privata hem där tiden stått stilla sedan hon bodde här. I ett rum kan vi betrakta hennes afrikanska porträttmålningar och kolteckningar från hennes tid som elev på Konstakademin.

. . .

Välkommen till en Vän-kväll med Konstmuseets personal!

ROPEN SKALLA – KONSTEN ÅT ALLA 

Så heter Malmö Konstmuseums utställning som nyligen öppnades.

Det skulle också kunna vara en rubrik för vad vi i vänföreningens nya styrelse vill arbeta för.

Popkonst, diskbänksrealism, grafik, optiska illusioner och feministisk textilkonst blandas när verk ur konstmuseets egen samling från 1960- och 70-talen ställs ut. En utställning med konst som väcker minnen hos flertalet av oss som ”var med då”.

. . .