carllarsson3

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Konstmuseivänner,
Så är det dags för Årsmöte igen och åter under s.k. normala former. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan. Ett mindre antal utskrivna handlingar kommer att finnas på plats.

Dagordning | Bokslut 2021 | Verksamhetsberättelse 2021

nyckel2

En uppmaning

Känner du att du vill bidra med dina tankar och din tid i styrelsen blir vi glada för ett mail till pelle.marianne@gmail.com.

PS: Om du glömt betala medlemsavgift, så är den 150 kr/person för 2022.

Betalas till pg 38162-4

mamma

Specialvisning av utställningen ”HEM”

Efter Årsmötet bjuds du som medlem på visning av utställningen ”HEM”
Vänligen meddela om du vill delta i visningen så vi kan förbereda om vi behöver mer än en guide.
Anmälan till Inger Olsson, 073-157 69 99 eller ing.olsson1@gmail.com senast den 21 mars.
Vi ser fram emot att träffa dig igen och höra dina tankar om både ditt medlemskap och Konstmuseets framtid.

Lite om utställningen HEM

I utställningen HEM tittar vi närmare på en av livets kanske viktigaste platser och vilken relation vi har till den.

För många är hemmet den självklara medelpunkt som tillvaron kretsar kring. För vissa är hemmet den enda tryggheten, för andra är flykten från hemmet det enda hoppet. Begreppet ”hem” resonerar starkt med oss alla, oavsett om vi är tacksamma över det vi har, eller förtvivlade över det vi saknar.

Vad ett hem är har troligtvis olika betydelser för var och en. Hur skapas ett hem och den grundläggande trygghet vi behöver för att känna oss hemma? Vad händer när hemmet blir otryggt?

HEM utgör en konstellation av berättelser som relaterar till hemmet på olika sätt. Genom konstnärernas blick finner vi en sårbarhet i skildringarna av vad som kan utgöra ett hem. Vår förhoppning är att skapa en mer inkluderande och empatisk förståelse för vad många av oss kallar hem.

Utställningen är huvudsakligen uppbyggd kring verk ur Malmö Konstmuseums samling och består av konst, konsthantverk och design.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Dags att betala medlemssavgiften för 2022

Dags att betala medlemssavgiften för 2022

Samtidigt vill vi påminna om medlemsavgiften, som är oförändrat 150 kr per person även nästa år.  Betala till pg 38162-4. Skriv namn och adress så kommer medlemskort med posten under januari månad. Skriv även din epostadress så får du snabbt all information och inbjudningar direkt i din mailbox (och underlättar vår hantering).

Efter balen. Carl Larsson. Akvarell, 1908
Efter balen. Carl Larsson. Akvarell, 1908. Format: 74,5 x 52,6 cm

Om bilden

Om denna tavla skriver Carl Larsson i boken Åt solsidan:

»På den andra bilden av ateljén, den motsatta väggen, sitter min äldsta dotter. Hon är annars sjuksköterska i Stockholm, men nu har hon levt glada dagar här, och pustar just ut efter balen, som slutade klockan ett. Även jag var utschasad men när jag tittade dit, ropade jag: Rör inte en fena! Och där fick den arma sitta som en staty tills morgonsolen steg upp i öster; men då var också tavlan räddad. Sedan var det bara för henne att draga på sig sin rödakors-uniform, flyga i pälsen, upp i slädan, till järnvägen, till den stora staden, till mödan och plikten. Mina barn äro sannskyldiga konstens martyrer.«

Frida Trollmyr

Nytt konstmuseum?!

Lägesrapport den 20 november
Är det realistiskt att hoppas på ett nytt konstmuseum i ”närtid”? Var finns frågan idag? Vilken placering är mest sannolik? Ett nybygge? Eller finns det någon byggnad som kan omvandlas till ett spännande konstmuseum? Hur ser finansieringen ut? Blir det en arkitekt”tävling”?

Kirse Junge-Stevnsborg
Kirse Junge-Stevnsborg

Och möte med Kirse
Frågorna är många. En del hoppas vi att kulturkommunalråd Frida Trollmyr kan ge svar på när hon gästar vänföreningen lördagen den 20 november.
Vi ses först för visning i Konstmuseet sedan i Skovgardssalen, Malmö Museer.

PROGRAM
Kl 12 Samling i Konstmuseet för visning av utställningen ”(in)visible”
Kl 13. Skovgardssalen: Välkomna
Konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg presenterar sig.
Kulturkommunalrådet Frida Trollmyr ger en lägesrapport gällande Nytt Konstmuseum.
Möjlighet att ställa frågor.

Vi ser fram emot att åter träffas och hoppas att du bokar in i almanackan och kommer.
Tag gärna med intresserade vänner.
Någon anmälan behövs inte denna gång.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner

årsmöte 2021

Två årsmöten på en gång

Välbesökt årsmöte

årsmöte 2021Mötet hölls i den vackra nyrenoverade Skovgaardsalen, där de 55 medlemmar som hörsammat inbjudan, välkomnades med förfriskningar.

Pelle Svensson, mötesordförande, framförde efter sedvanliga förhandlingar styrelsens förfrågan om det fanns ytterligare personer intresserade av att delta i föreningens styrelsearbete. Glädjande nog har nu fyra intresseanmälningar inkommit.
Det bådar gott för föreningens framtid!

Efter avslutade årsmötesförhandlingar skänkte Malmö Konstmuseum ett exemplar av den nyligen utkomna boken ”Samlingen” till de närvarande medlemmarna.årsmöte 2021

Sedan var det dags för intendent Mimmi Sjö att guida runt i utställningen ”Samlingen”.
Att utställningen väckte åhörarnas gillande gick inte att ta miste på.

Så tack alla ni som deltog!

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner 2021

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Äntligen!

Alla föreningens medlemmar hälsas välkomna till Malmö Konstmuseums Vänners årsmöte, som i år avhandlar de två senaste åren, således både 2019 och 2020.
Rösträtt har alla som betalade medlemsavgift för 2019 (som även gällde för 2020) samt nytillkomna medlemmar som betalat för 2020.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan, samt i möteslokalen.

Bokslut 2020 | Förslag till nya Stadgar | Årsberättelse 2020

Årsmötet gästas av konstmuseets chef Kirse Junge Stevnsborg, som kommer att be­rätta om sina visioner för museet. Vi hoppas förstås också att få höra om hur långt planerna på det nya konstmuseet framskridit.
Samlingen
Tidpunkt: Lördagen 2 oktober kl. 13.00.
Plats: Skovgaardssalen, Malmö Konstmuseum.

Visning och gåva

Efter mötet kommer intendent Mimmi Sjö att visa utställningen ”Samlingen” och alla närvarande medlemmar kommer att få ett exemplar av boken ”Samlingen” i gåva.

Eftersom vi också vill bjuda på något läskande, ber vi Dig anmäla Ditt deltagande till ing.olsson1@gmail.com eller på mobil 0731 57 69 99.

Nya styrelsemedlemmar sökes

Vår förening har inte haft någon ordförande under de senaste åren, utan vi i styrel­sen har hjälpts åt med alla förekommande uppgifter, vilket varit mycket lärorikt och intressant. MEN vi saknar en ordförande! Så, finns det någon som kan tänka sig att axla ordförandeskapet, en intressant och inte speciellt betungande syssla, kontakta Pelle Svensson på pelle.marianne@gmail.com.

VÄLKOMMEN!

Malmö, 2021-09-01
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner

Samlingen

Malmö Konstmuseum Samlingen/The Collection

Urvalet är baserat på utställningens innehåll och kronologi, som sträcker sig från 1500-talet fram till 2000-talets första årtionde och omfattar konst, konsthantverk och design.

Tillsammans belyser verken hur samlingar kan bidra med ökad förståelse för samhället, och samlingen visar i sin tur på konstens unika förmåga att frambringa nya historiska perspektiv och formulera nya föreställningar som kan visa vägen framåt. Inkluderandet av flera olika perspektiv framhäver samlingens bredd och mångfald och visar även att dess innehåll är ett avtryck av specifika tidsperioder med egna rådande ramar och synsätt, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef på Malmö konstmuseum.

SamlingenI boken presenteras ett stort urval av verk, genrer och konstnärskap, men det är trots allt endast en bråkdel av samlingens 40 000 objekt som kan visas. Dess omfattning visar på den stora potentialen för ett framtida museum, som skulle ge allmänheten tillgång till många verk som idag är undanstoppade i magasin. Förutom ökad synlighet och tillgänglighet skulle ett nytt museum också göra det möjligt för oss att arbeta mer fördjupat med samlingen, genom utställningar, programverksamhet och kunskapsproduktion.

Utställningen som boken bygger på har ett tydligt pedagogiskt fokus, men också ett pluralistiskt förhållningssätt som är i linje med vår egen tid. Det blir till exempel tydligt att vissa områden är underrepresenterade – och att ett museum ständigt måste omvärdera den egna samlingen och historien. Samlingen lyfter fram fler verk av kvinnliga konstnärer än tidigare utställning och strävar efter en bredare representation, både kulturellt och historiskt.

Malmö Konstmuseum

Konstmuseivänner!

Just när vi var färdiga att skicka ut inbjudningarna till Årsmötet i Malmö Konstmuseums Vänner i mars, slog coronan till och sedan har vi bara väntat…
Nu står sommaren för dörren och styrelsen har beslutat att vänta med att hålla stämman till i höst då vi förhoppningsvis alla – oavsett ålder – kan träffas under mer avspända former.
. . .

Special7De

Konstmuseivänner! Välkomna till Konstmuseet på en specialvisning den 7 december.

Lördagen den 7 december klockan 15.00 är Du som medlem i Malmö Konstmuseums Vänner varmt välkommen till en initierad visning, under ledning av intendent Sofia Landström, av den pågående utställningen Migration: Spår i en konstsamling på Malmö Konstmuseum. Anmälan om deltagande görs till Inger Olsson antingen på mobil 0731-576999 eller via mail till ing.olsson1@gmail.com. Vi bjuder också på ett glas vin och en pepparkaka med start 14.30.

. . .

MkvVerniOkt11

Konstmuseivänner! Välkomna till Konstmuseet den 11oktober.

Välkomna till höstens och vår nya konstmuseichef Kiste Junge-Stevnsborgs första utställning Migration: Spår i en konstsamling den 11 oktober.

Klockan 17.00 – 17.45 bjuder vi våra medlemmar på ett glas vin. Anmäl dig till Inger Olsson på e-mailadress inger.olsson1@gmail.com eller ring 0731-576999 så får du en vinbiljett när du kommer till museet.
. . .