Lars Laumann, "Season of Migration of the North", 2015, installationsbild på Kunstneres Hus, Oslo. Foto: Christina Leithe Hansen

Ny utställning på Konstmuseet!

I videoinstallationen ”Season of Migration to the North” flyr den sudanesiske arkitekten Eddie Esmail till Norge efter att han gripits av polisen misstänkt för att vara homosexuell.

Lars Laumann, "Season of Migration of the North", 2015, installationsbild på Kunstneres Hus, Oslo. Foto: Christina Leithe Hansen
Lars Laumann, ”Season of Migration of the North”, 2015, installationsbild på Kunstneres Hus, Oslo. Foto: Christina Leithe Hansen

Den norska konstnären Lars Laumanns verk utmanar synen på Skandinavien som det utopiska fria paradiset, och visar hur svårt det är att fly från diskriminering och förföljelse.

Läs mer…