Med nya positiva insatser.

Vårt extra årsmöte inleddes med att Konstmuseets chef Cecilia Widenheim visade seriekonstutställningen och berättade om barnaktiviteterna.

Vid årsmötet valdes tio entusiastiska konstintresserade personer till ny styrelse: Kaeth Gardestedt, ordf., Jerry Bengtsson, vice ordf., Eva Nord, skattmästare, Anders Winther, sekreterare, samt som aktiva ledamöter Thomas Antoni, Christin Boris-Möller, Agneta Hahne, Bodil Schrewelius, Mattias Tönnheim och Thomas Wallner. Till revisor valdes Cornelia Röjner. Cecilia Widenheim är adjungerad till styrelsen.

Målsättning

Vi kommer fortsatt att på olika sätt stödja och utveckla medlemmarnas konstintresse. Vårt fokus blir att aktivt, genom opinionsbildning, arbeta för ett nytt konstmuseum i Malmö. Vi ska lokalisera och aktivera engagerade ”ambassadörer” som driver vår agenda. Vår vision är att inom fem år skall kommunfullmäktige ha klubbat byggnation av detta nya Konstmuseum.

Årsavgiften beslöts till 100 kr per person, vilken vi ber er betala in till pg 38162-4. Glöm inte att skriva namn. Uppmana gärna era vänner att bli medlemmar! Ju fler vi är, desto större påverkansmöjlighet har vi. Redan har vi ca 2.500 medlemmar på Facebook-sidan ”Vi som vill ha ett nytt konstmuseum i Malmö”.

Efter årsmötet gav Cecilia Widenheim en fyllig information om Konstmuseets verksamhet och samlingar. En positiv diskussion avslutade mötet och Cecilia berättade att många museer runt om i världen lånar verk från oss.

Så t ex finns för tillfället 14 av våra C F Hill-verk på Nivaagaard. Det tillfället tar vi och inbjuder till en resa över Sundet den 15 januari. Läs mer nedan. Anmälan behövs snarast, senast före nyår, för att få uppfattning om antal.

Konstmuseet kommer, precis som hittills, att inbjuda vänföreningens medlemmar till vernissager och konserter. Styrelsen avser även att arrangera en del olika aktiviteter.

Det känns trevligt att ”vara tillbaka” nära Konstmuseet, om än i ny position. På 80- och 90-talen var jag, som fritidspolitiker, ordf./v.ordf. för Malmö Museinämnd, beroende på politisk majoritet. Tyvärr fick vi inte gehör från de styrande då att flytta Konstmuseet till ett eget hus med betydligt större utrymmen. Malmö Konstmuseum har omvittnat fantastiska samlingar nerpackade i magasin. Mindre än 1 % kan visas i nuvarande lokaler. Malmöborna är värda att få uppleva sin egen konst och för både inhemska som utländska turister skulle generösa utställningslokaler fungera som en kulturell magnet.

 

Styrelsen önskar er alla GOD JUL

och ser fram emot att ses på våra kommande aktiviteter,

Kaeth Gardestedt, ordförande