Malmö Konstmuseums Vänner

Nytt konstmuseum!

Malmö Konstmuseums Vänner skall agera som en positiv resurs, vi är för ett rikt konstliv vilket levandegör konsthistorien för såväl Malmös besökare som invånare.

Vår vision är att få fram ett beslut om byggandet av ett nytt konstmuseum i Malmö inom fem år.

Målet är att vänföreningen skall växa till en så stark, positiv och beslutspåverkande kraft att beslutsfattarna inte längre kan negligera frågan.

Som medlem hoppas vi också att du kommer att fungera som ambassadör för Malmö Konstmuseum, att sprida information om vad som händer och de fina upplevelser som väntar när man besöker konstmuseet och utställningarna.

Vi, i den nya styrelsen, kommer aktivt att arbeta för att Kommunfullmäktige ska besluta om byggnation av ett nytt Konstmuseum i Malmö.

Välkommen att delta i våra aktiviteter!

 

Malmö Konstmuseums Vänner

Malmö Konstmuseums Vänner är en fortsättning på Malmö Musei Vänner som bildades 1925 för att stödja museets verksamhet och inköpa värdefulla föremål som gåvor till Malmö Museum.

Mycket har hänt under dessa 90 år. Malmö Museum har berikats med så många föremål att merparten knappast kan visas. Under de senaste decennierna har inköpen från vänföreningen koncentrerats till konstföremål att införlivas Konstmuseets samlingar.

2005 skildes Konstmuseets från museiförvaltningen och i samband härmed ombildades vänföreningen till Malmö Konstmuseums Vänner.

2015 i november tog en ny styrelse över som ser andra skäl att verka.

Malmö Konstmuseum är inte i första hand betjänt av att få nya föremål. Det har så många värdefulla konstföremål i sin ägo, tyvärr magasinerade, varav endast 0,1% kan visas i det galleri som fungerat sedan 1937.

Konstmuseet är väl värt en egen byggnad. Denna fråga har varit på den politiska agendan sedan 80-talet, men aldrig blivit mer än ”prat”.

Ett nytt Konstmuseum är vad vi satt som prioritet ett i vårt vänarbete.
Läs vårt Manifest: Manifest Malmö Konstmuseums Vänner.

Nyhetsbrev

Målsättning

Den nuvarande styrelsen kommer att arbeta för att kommunstyrelsen skall klubba byggandet av ett nytt Konstmuseum.

För att nå detta skall vi forma en lobbygrupp av dignitet.

Vår förhoppning är att medlemmarna skall agera som ambassadörer för vår idé men även för att sprida kunskap om de fina samlingar vi äger och intressanta utställningar som Konstmuseet inbjuder till.

Turistmagnet

Ett Konstmuseum fungerar som en turistmagnet. Runt om i världen bekräftas hur mycket just konstmuseer betyder för besöksnäring och hur mycket ett rikt och lättillgängligt kulturliv inverkar på näringslivets intresse för etablering.

Malmö Konstmuseums Vänner är en fortsättning på Malmö Musei Vänner som bildades 1925 för att stödja museets verksamhet och inköpa värdefulla föremål som gåvor till Malmö Museum.

Läs hela historien