Kontakt

Information

Torsdagen den 14 februari 2019 ägde årsmötet för 2018 rum i Galleriet på Malmö Konstmuseum.
Efter att årsberättelsen lästs upp och godkänts, beslöt årsmötet om oförändrad medlemsavgift för 2020, d.v.s. 150 kr per person.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2018 och samtliga ledamöter omvaldes på ett år – förutom Kaeth Gardestedt som avsagt sig omval. Val av ny styrelse skedde med Peter Andrén som suppleant.
Även revisor och revisorssuppleant omvaldes. Styrelsen för 2019 presenteras nedan.

Avgående ordföranden tackade styrelseledamöterna och medlemmarna för deras engagemang under 2018 och uppmanade till fortsatt lobbyarbete för ett Nytt Konstmuseum.

Efter avtackning av Kaeth Gardestedt och avgående konstmuseichef Cecilia Widengren, berättade Jan Pagh Hansen om kommande utställningar. Därefter begav sig ett 40-tal medlemmar till restaurang Wega för eftersits.

Vill du läsa årsberättelsen för 2018, klicka här

Styrelse 2019

Pelle Svensson, kontaktperson
pelle.marianne@gmail.com

Sally Sandgren, sekr, kontaktperson
sallysandgren@gmail.com

Jerry Bengtsson
jerry@nyttkonstmuseum.nu

Agneta Hahne
agneta@aha-ab.se

Roland Assarsson, skattmästare
roland.assarson@gmail.com

Cornelia Röjner, revisor
cornelia.rojner@telia.se

Adjungerad:

Inger Olsson, adjungerad klubbmästare
Ing.olsson1@gmail.com

Peter Andrén
peter.andren@cfhill.com

Kaj Oldrup, revisorssuppleant
Kaj_oldrup@yahoo.se

Kontakt

Kontaktpersoner för föreningen

Sally Sandgren, Kontaktperson
sallysandgren@gmail.com

Pelle Svensson, Kontaktperson
pelle.marianne@gmail.com

 

Vänföreningens adress:
pelle.marianne@gmail.com

sallysandgren@gmail.com

Kontaktperson på Konstmuseet

Marcus Pompeius
marcus.pompeius@malmo.se

Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum
Box 406
201 24 Malmö

Besöksadress
Malmöhusvägen 6, Malmö

Kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande