Kategori : Okategoriserade

Välkommen till Årsmöte 24 mars kl 16

Som vi tidigare meddelat äger Årsmötet rum fredagen den 24 mars och alla medlemmar hälsas välkomna. Rösträtt har ni som betalt årsavgift 2016.

Årsmötet hålls i Auditoriet, Tekniska museet.

Efter årsmötet deltar vi i vernissagen av en ny utställning på Konstmuseet.

FÖREDRAGNINGSLISTA:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Utseende av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
 5. Föredragning av styrelsens berättelse
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Fråga om godkännande av styrelsen berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisor och suppleant
 11. Fastställande av årsavgift för 2018
 12. Övrigt
 13. Avslutande

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner

Kaeth Gardestedt,  ordförande

EN PÅMINNELSE I ALL VÄLMENING:

Om du inte betalt årsavgift, vänligen gör det snarast. 100 kr/person till pg 38162-4

Den 15 april stryks de som ej betalt från adresslistorna.

Skillnad mot 2016 är att vi i år inte har fri entré till alla museer utan endast när ni blir inbjudna av Konstmuseet/ Vänföreningen. Förslag ändrad årsavgift 2018 = återgång till fria entréer.