Kategori : Årsmöten

carllarsson3

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Konstmuseivänner,
Så är det dags för Årsmöte igen och åter under s.k. normala former. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan. Ett mindre antal utskrivna handlingar kommer att finnas på plats.

Dagordning | Bokslut 2021 | Verksamhetsberättelse 2021

nyckel2

En uppmaning

Känner du att du vill bidra med dina tankar och din tid i styrelsen blir vi glada för ett mail till pelle.marianne@gmail.com.

PS: Om du glömt betala medlemsavgift, så är den 150 kr/person för 2022.

Betalas till pg 38162-4

mamma

Specialvisning av utställningen ”HEM”

Efter Årsmötet bjuds du som medlem på visning av utställningen ”HEM”
Vänligen meddela om du vill delta i visningen så vi kan förbereda om vi behöver mer än en guide.
Anmälan till Inger Olsson, 073-157 69 99 eller ing.olsson1@gmail.com senast den 21 mars.
Vi ser fram emot att träffa dig igen och höra dina tankar om både ditt medlemskap och Konstmuseets framtid.

Lite om utställningen HEM

I utställningen HEM tittar vi närmare på en av livets kanske viktigaste platser och vilken relation vi har till den.

För många är hemmet den självklara medelpunkt som tillvaron kretsar kring. För vissa är hemmet den enda tryggheten, för andra är flykten från hemmet det enda hoppet. Begreppet ”hem” resonerar starkt med oss alla, oavsett om vi är tacksamma över det vi har, eller förtvivlade över det vi saknar.

Vad ett hem är har troligtvis olika betydelser för var och en. Hur skapas ett hem och den grundläggande trygghet vi behöver för att känna oss hemma? Vad händer när hemmet blir otryggt?

HEM utgör en konstellation av berättelser som relaterar till hemmet på olika sätt. Genom konstnärernas blick finner vi en sårbarhet i skildringarna av vad som kan utgöra ett hem. Vår förhoppning är att skapa en mer inkluderande och empatisk förståelse för vad många av oss kallar hem.

Utställningen är huvudsakligen uppbyggd kring verk ur Malmö Konstmuseums samling och består av konst, konsthantverk och design.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

årsmöte 2021

Två årsmöten på en gång

Välbesökt årsmöte

årsmöte 2021Mötet hölls i den vackra nyrenoverade Skovgaardsalen, där de 55 medlemmar som hörsammat inbjudan, välkomnades med förfriskningar.

Pelle Svensson, mötesordförande, framförde efter sedvanliga förhandlingar styrelsens förfrågan om det fanns ytterligare personer intresserade av att delta i föreningens styrelsearbete. Glädjande nog har nu fyra intresseanmälningar inkommit.
Det bådar gott för föreningens framtid!

Efter avslutade årsmötesförhandlingar skänkte Malmö Konstmuseum ett exemplar av den nyligen utkomna boken ”Samlingen” till de närvarande medlemmarna.årsmöte 2021

Sedan var det dags för intendent Mimmi Sjö att guida runt i utställningen ”Samlingen”.
Att utställningen väckte åhörarnas gillande gick inte att ta miste på.

Så tack alla ni som deltog!

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner 2021

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Äntligen!

Alla föreningens medlemmar hälsas välkomna till Malmö Konstmuseums Vänners årsmöte, som i år avhandlar de två senaste åren, således både 2019 och 2020.
Rösträtt har alla som betalade medlemsavgift för 2019 (som även gällde för 2020) samt nytillkomna medlemmar som betalat för 2020.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan, samt i möteslokalen.

Bokslut 2020 | Förslag till nya Stadgar | Årsberättelse 2020

Årsmötet gästas av konstmuseets chef Kirse Junge Stevnsborg, som kommer att be­rätta om sina visioner för museet. Vi hoppas förstås också att få höra om hur långt planerna på det nya konstmuseet framskridit.
Samlingen
Tidpunkt: Lördagen 2 oktober kl. 13.00.
Plats: Skovgaardssalen, Malmö Konstmuseum.

Visning och gåva

Efter mötet kommer intendent Mimmi Sjö att visa utställningen ”Samlingen” och alla närvarande medlemmar kommer att få ett exemplar av boken ”Samlingen” i gåva.

Eftersom vi också vill bjuda på något läskande, ber vi Dig anmäla Ditt deltagande till ing.olsson1@gmail.com eller på mobil 0731 57 69 99.

Nya styrelsemedlemmar sökes

Vår förening har inte haft någon ordförande under de senaste åren, utan vi i styrel­sen har hjälpts åt med alla förekommande uppgifter, vilket varit mycket lärorikt och intressant. MEN vi saknar en ordförande! Så, finns det någon som kan tänka sig att axla ordförandeskapet, en intressant och inte speciellt betungande syssla, kontakta Pelle Svensson på pelle.marianne@gmail.com.

VÄLKOMMEN!

Malmö, 2021-09-01
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner