Kategori : Årsmöten

årsmöte 2021

Två årsmöten på en gång

Välbesökt årsmöte

årsmöte 2021Mötet hölls i den vackra nyrenoverade Skovgaardsalen, där de 55 medlemmar som hörsammat inbjudan, välkomnades med förfriskningar.

Pelle Svensson, mötesordförande, framförde efter sedvanliga förhandlingar styrelsens förfrågan om det fanns ytterligare personer intresserade av att delta i föreningens styrelsearbete. Glädjande nog har nu fyra intresseanmälningar inkommit.
Det bådar gott för föreningens framtid!

Efter avslutade årsmötesförhandlingar skänkte Malmö Konstmuseum ett exemplar av den nyligen utkomna boken ”Samlingen” till de närvarande medlemmarna.årsmöte 2021

Sedan var det dags för intendent Mimmi Sjö att guida runt i utställningen ”Samlingen”.
Att utställningen väckte åhörarnas gillande gick inte att ta miste på.

Så tack alla ni som deltog!

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner 2021

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Äntligen!

Alla föreningens medlemmar hälsas välkomna till Malmö Konstmuseums Vänners årsmöte, som i år avhandlar de två senaste åren, således både 2019 och 2020.
Rösträtt har alla som betalade medlemsavgift för 2019 (som även gällde för 2020) samt nytillkomna medlemmar som betalat för 2020.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan, samt i möteslokalen.

Bokslut 2020 | Förslag till nya Stadgar | Årsberättelse 2020

Årsmötet gästas av konstmuseets chef Kirse Junge Stevnsborg, som kommer att be­rätta om sina visioner för museet. Vi hoppas förstås också att få höra om hur långt planerna på det nya konstmuseet framskridit.
Samlingen
Tidpunkt: Lördagen 2 oktober kl. 13.00.
Plats: Skovgaardssalen, Malmö Konstmuseum.

Visning och gåva

Efter mötet kommer intendent Mimmi Sjö att visa utställningen ”Samlingen” och alla närvarande medlemmar kommer att få ett exemplar av boken ”Samlingen” i gåva.

Eftersom vi också vill bjuda på något läskande, ber vi Dig anmäla Ditt deltagande till ing.olsson1@gmail.com eller på mobil 0731 57 69 99.

Nya styrelsemedlemmar sökes

Vår förening har inte haft någon ordförande under de senaste åren, utan vi i styrel­sen har hjälpts åt med alla förekommande uppgifter, vilket varit mycket lärorikt och intressant. MEN vi saknar en ordförande! Så, finns det någon som kan tänka sig att axla ordförandeskapet, en intressant och inte speciellt betungande syssla, kontakta Pelle Svensson på pelle.marianne@gmail.com.

VÄLKOMMEN!

Malmö, 2021-09-01
Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner