årsmöte 2021

Två årsmöten på en gång

Välbesökt årsmöte

årsmöte 2021Mötet hölls i den vackra nyrenoverade Skovgaardsalen, där de 55 medlemmar som hörsammat inbjudan, välkomnades med förfriskningar.

Pelle Svensson, mötesordförande, framförde efter sedvanliga förhandlingar styrelsens förfrågan om det fanns ytterligare personer intresserade av att delta i föreningens styrelsearbete. Glädjande nog har nu fyra intresseanmälningar inkommit.
Det bådar gott för föreningens framtid!

Efter avslutade årsmötesförhandlingar skänkte Malmö Konstmuseum ett exemplar av den nyligen utkomna boken ”Samlingen” till de närvarande medlemmarna.årsmöte 2021

Sedan var det dags för intendent Mimmi Sjö att guida runt i utställningen ”Samlingen”.
Att utställningen väckte åhörarnas gillande gick inte att ta miste på.

Så tack alla ni som deltog!