Month: mars 2022

carllarsson3

Kallelse till Årsmöte Malmö Konstmuseums Vänner

Konstmuseivänner,
Så är det dags för Årsmöte igen och åter under s.k. normala former. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga via länkar nedan. Ett mindre antal utskrivna handlingar kommer att finnas på plats.

Dagordning | Bokslut 2021 | Verksamhetsberättelse 2021

nyckel2

En uppmaning

Känner du att du vill bidra med dina tankar och din tid i styrelsen blir vi glada för ett mail till pelle.marianne@gmail.com.

PS: Om du glömt betala medlemsavgift, så är den 150 kr/person för 2022.

Betalas till pg 38162-4

mamma

Specialvisning av utställningen ”HEM”

Efter Årsmötet bjuds du som medlem på visning av utställningen ”HEM”
Vänligen meddela om du vill delta i visningen så vi kan förbereda om vi behöver mer än en guide.
Anmälan till Inger Olsson, 073-157 69 99 eller ing.olsson1@gmail.com senast den 21 mars.
Vi ser fram emot att träffa dig igen och höra dina tankar om både ditt medlemskap och Konstmuseets framtid.

Lite om utställningen HEM

I utställningen HEM tittar vi närmare på en av livets kanske viktigaste platser och vilken relation vi har till den.

För många är hemmet den självklara medelpunkt som tillvaron kretsar kring. För vissa är hemmet den enda tryggheten, för andra är flykten från hemmet det enda hoppet. Begreppet ”hem” resonerar starkt med oss alla, oavsett om vi är tacksamma över det vi har, eller förtvivlade över det vi saknar.

Vad ett hem är har troligtvis olika betydelser för var och en. Hur skapas ett hem och den grundläggande trygghet vi behöver för att känna oss hemma? Vad händer när hemmet blir otryggt?

HEM utgör en konstellation av berättelser som relaterar till hemmet på olika sätt. Genom konstnärernas blick finner vi en sårbarhet i skildringarna av vad som kan utgöra ett hem. Vår förhoppning är att skapa en mer inkluderande och empatisk förståelse för vad många av oss kallar hem.

Utställningen är huvudsakligen uppbyggd kring verk ur Malmö Konstmuseums samling och består av konst, konsthantverk och design.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen