Month: september 2017

DitN1

”Dit vingarna bär”

Onsdagen den 20 september besökte Vännerna Konsthögskolan i Malmö (Lunds universitet). Gertrud Sandqvist, rektor för utbildningen sedan starten 1995, berättade med stort engagemang för oss kaffedrickande vänner om skolans tillblivelse och unika karaktär och vad som kommer att hända i framtiden. Verksamheten kommer nämligen att flyttas från det fantastiskt vackra huset på Föreningsgatan – för att lämna plats åt en högstadieskola – till tre olika lokaler i stan. Ateljéerna kommer att finnas i Spårvagnshallarna, utställningslokalerna och administrationen i Mazettihuset (bl.a. galleri Formats lokaler). I Arbetets f.d. lokaler mitt emot Mazettihuset kommer videoredigering och filmarbete att ske.

Alt1

Gertrud invigde oss i den stundtals hårda kritik som verksamheten utsatts för under årens lopp, men kunde nöjt konstatera att den utbildningspolicy som verksamheten haft lett till att Malmö Konsthögskolas studenter i betydligt högre grad än vid något annat universitet (80%) i Sverige efter tio år fortfarande är aktiva som konstnärer. I Stockholm är siffran c:a 60%. Intressant var också att höra att i Danmark är siffran 9% och i USA 1%.

Alt2

Gertrud framhöll skolans internationella karaktär, dess icke-diciplinära utformning, vilket betyder att den inte är indelad i olika tekniker som måleri, skulptur etc. och dess omvända hierarkiska karaktär (d.v.s. att ALLA – inte bara professorerna) är med och utser vilka studenter som ska antas till utbildningen.

Alt3

Efter en intressant frågestund och ett varmt tack från Kaeth lämnade Gertrud över till tredjeårsstudenten Joakim Sandqvist som visade oss runt i allmänna studentutrymmen, verkstaden i annexet och slutligen bjöd oss in i sin egen ateljé. Att bli inbjuden är nämligen ett krav för att få besöka en ateljé – allt för att den kreativa processen inte ska störas. Joakim kommer att ha sin examensutställning i Mazettihuset i september 2018 och till dess är allt hemligt. Men att det blir spännande kan vi lova!

Kaeth tackade för ett mycket uppskattat och lärorikt besök.

På vägen ut tittade vi på den magnifika byggnaden och undrade om det verkligen är sant att huset ska blåsas ut helt och hållet. Varför hörs inga protester?

Sally Sandgren