Month: april 2016

Vankvall_succe554x314

Vänkvällen blev en succé

Vänkvällen den 8 mars blev en succé. 101 (!) personer, inklusive personalen, stod för det positiva sorlet kring Agnetas dryckesservering i trapphallen. Antalet vet vi eftersom Christin och Jerry hälsade alla välkomna vid ingången och bockade av på namnlistor.

TACK Cecilia, Anders, Anna och Julia som stod för introduktion och information kring utställningen ”Ropen skalla – konsten åt alla”.  På plats fanns några av de konstnärer som var representerade med verk och de berättade gärna från tiden som var.

Vi ser fram emot fler sådana träffar.