Konstresa 554x314

Dags för ny konstresa – den 27 april

  Karen Blixen – Eye Attack & Illumination – Vilhelm Hammershøj

Vi startar från p-platsen bakom Operan kl 08.30 och återvänder dit ca tio timmar senare. Första stopp blir Karen Blixen-museet. Efter förmiddagsfika besöker vi Karen Blixens privata hem där tiden stått stilla sedan hon bodde här. I ett rum kan vi betrakta hennes afrikanska porträttmålningar och kolteckningar från hennes tid som elev på Konstakademin.

. . .

Välkommen till en Vän-kväll med Konstmuseets personal!

ROPEN SKALLA – KONSTEN ÅT ALLA 

Så heter Malmö Konstmuseums utställning som nyligen öppnades.

Det skulle också kunna vara en rubrik för vad vi i vänföreningens nya styrelse vill arbeta för.

Popkonst, diskbänksrealism, grafik, optiska illusioner och feministisk textilkonst blandas när verk ur konstmuseets egen samling från 1960- och 70-talen ställs ut. En utställning med konst som väcker minnen hos flertalet av oss som ”var med då”.

. . .

Med nya positiva insatser.

Vårt extra årsmöte inleddes med att Konstmuseets chef Cecilia Widenheim visade seriekonstutställningen och berättade om barnaktiviteterna.

Vid årsmötet valdes tio entusiastiska konstintresserade personer till ny styrelse: Kaeth Gardestedt, ordf., Jerry Bengtsson, vice ordf., Eva Nord, skattmästare, Anders Winther, sekreterare, samt som aktiva ledamöter Thomas Antoni, Christin Boris-Möller, Agneta Hahne, Bodil Schrewelius, Mattias Tönnheim och Thomas Wallner. Till revisor valdes Cornelia Röjner. Cecilia Widenheim är adjungerad till styrelsen.

. . .